Stora Enso Skog
Hemsida

Stora Enso Skog är en av Sveriges största skogsentreprenörer och virkesköpare med verksamhet i Mellansverige. Stora Enso Skog hjälper skogsägare att förvalta och ta hand om sin skog och uppmuntrar skogsägare att vara aktiva.
Fairfax fick uppdraget att ta fram koncept och strategi för Stora Enso Skogs digitala närvaro och tog hjälp av Roxbury för utvecklingen.

imac
prickskytt
iPhone6

Helhetslösning

Som en helhetsleverantör gällande skogsbruket ska tillhörande digitala lösningen spegla det. Bland annat tog vi fram funktioner för att räkna ut värdet på skogen.

Till hemsidan finns även ett bakomligande system som används av Stora Ensos anställda och synliggörs i form av mina sidor för skogsägarna. Fairfax har tagit fram nya koncept och sätt att arbeta med förvaltning av skogen. Även detta system har Roxbury varit med och utvecklat.

Storensoskog.se innehåller bland annat en gedigen faktabank, nyheter, information om regelverk samt konkreta tips om hur skog på bästa sätt förvaltas.

skog