Preem
Dashboard

Preem är ett svenskt petroleumbolag som har över 600 tankställen för privatbilister och tung trafik i Sverige. Roxbury fick uppdraget att visualisera den stora mängd data som samlats in.

Med hjälp av aggregerad data och snygga grafer synliggörs all denna information på ett enkelt och lättöverskådligt sätt.

preem-2
preem117068
Preem dashboard

En aktuell bild

För att kunna ha tillgång till aktuell data oavsett vart man sitter i landet är verktyget optimerat för såväl mobiltelefoner som datorer. Den används i första hand med handhållna enheter såsom mobiltelefoner och tablets.

Tanken bakom verktyget är att Preems ledning ska få en gemensam bild över verksamheten.